آشنایی با مالیات حق تمبر

آشنایی با مالیات حق تمبر

آشنایی با مالیات حق تمبر : در مصوب ۱۳۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم در فصل دوم قانون از مواد ۲۰۵ تا ماده ۲۱۳ در خصوص مالیات حق تمبر قانون‌گذاری شده است و می‌توان گفت پایه قانون فعلی با قانون سال ۱۳۴۸ تفاوت‌های ریشه‌ای ندارد اما در مواردی دست خوش تغییرات قرار گرفته است، پس از انقلاب اسلامی قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۶۶ با اصلاحات وبه نوعی می‌توان گفت قانون جدیدی همراه گردید که در قانون مذکور حق تمبر از مواد ۴۴ تا ۵۱ قانون را در بر دارد ولی در ذات مواد قانونی تغییرات زیادی به چشم نمی‌خورد، که البته در اصلاحیه ۱۳۸۰ مواد ۴۴-۴۸ قانون اصلاح گردید. اما در اصلاحیه تیر ماه ۱۳۹۴ اصلاحات مهمی در قانون مالیات حق تمبر رخ داد، هر چند در اصلاحیه ۳۱ تیر ۱۳۹۴ حق تمبر مانند سابق از مواد ۴۴ تا ۵۱ را در بردارد اما نکته مهم آن این است که مواد ۴۵ و ۴۸ مالیات حق تمبر در این قانون اصلاح گردید.  

مالیات حق تمبر چیست؟

  منبعی از منابع مالیات‌های مستقیم در زمره مالیات بر دارایی می‌باشد که در آن از طریق الصاق تمبر بر روی اسناد و اوراق بهادار مالیات مطالبه می‌گردد که این امر جهت اعتبار دادن و رسمیت بخشیدن به اسناد و اوراق بهادار می‌باشد.  

تغییرات مهم مالیات حق تمبر :

۱۳۶۶-۱۳۸۰ قانون مالیات های مستقیم :

 
 • در ماده ۲۰۸ ق.م.م مالیات حق تمبر سهام و سهم الشرکه و افزایش سرمایه موضوع شرکت‌ها به نرخ ۲ در هزار
 • مهلت زمان پرداخت مالیات حق تمبر ۱ ماه از تاریخ تاسیس یا افزایش سرمایه
مثال : شرکت الف با سرمایه ثبتی ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۳ ثبت گردیده است مالیات حق تمبر آن را محاسبه نمائید. ۱٫۰۰۰٫۰۰۰=۲/۱۰۰۰ *۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  

۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم :

  در ماده ۴۸ ق.م.م مالیات حق تمبر سهام و سهم الشرکه و افزایش سرمایه موضوع شرکت‌ها به نرخ نیم در هزار مهلت زمان پرداخت مالیات حق تمبر ۲ ماه از تاریخ تاسیس یا افزایش سرمایه مثال : شرکت الف با سرمایه ثبتی ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۶ ثبت گردیده است مالیات حق تمبر آن را محاسبه نمائید. ۲۵۰٫۰۰۰=۰٫۵/۱۰۰۰ *۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  

نهاد متولی چاپ اوراق مشمول حق تمبر

وفق ماده ۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی چاپ اوراق و اسناد بهاداری است که مشمول پرداخت مالیات حق تمبر می‌باشند. که در مصوبه سال ۱۳۶۶ به وزارت امور اقتصادی و دارایی این اختیار داده شد که بجای ابطال تمبر اقدام به صدور قبض مالیات نماید.  

موارد مشمول پرداخت مالیات حق تمبر

به طور کلی می‌توان موارد مشمول پرداخت حق تمبر را در ۵ دسته قرار داد که هر کدام دارای زیر مجموعه خود هستند در این قسمت صرفا آن ها را نام برده و در قسمت نرخ مالیات حق تمبر تمام موارد مشمول با نرخ مالیات متعلق را خدمتتان عرض می‌نمائیم.
 1. اوراق بهادار
 2. اسناد تجاری
 3. اوراق و مدارک
 4. قراردادها و اسناد مشابه
 5. پلاک ترانزیت

نرخ مالیات حق تمبر :

اوراق بهادار :

 • چک ۲۰۰ ریال
 • برات نیم در هزار
 • سفته(فته طلب) نیم در هزار

اسناد :

 • اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله می گردند. ۵۰۰۰ ریال
 • بارنامه دریایی، هوایی ۵۰۰۰ ریال
 • بارنامه زمینی ۱۰۰۰ ریال
 • بیمه نامه ۵۰۰۰ ریال

اوراق و مدارک :

 • کارت معافیت خدمت سربازی ۱۰٫۰۰۰ ریال
 • گواهینامه رانندگی ۱٫۰۰۰ ریال
 • گواهی رانندگی بین المللی ۵۰٫۰۰۰ ریال
 • پلاک ترانزیت ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
 • کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی، متوسطه ۱٫۰۰۰ ریال
 • دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی،ارشد، دکتری ۱۰٫۰۰۰ ریال
 

اوراق و مدارک :

 • گواهی ارزش تحصیلی دوره ابتدایی، راهنمایی، متوسطه خارجی ۲۰٫۰۰۰ ریال
 • گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی ۵۰٫۰۰۰ ریال
 • پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندان پزشکی تجربی ۲۰٫۰۰۰ ریال
 • پروانه مشاغل پزشکی، دندان پزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی، دارو سازی ۱۰۰٫۰۰۰ ریال
 • جواز تاسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی ۱۰۰٫۰۰۰ ریال – تجدید : ۵۰٫۰۰۰ ریال
 • کارت بازرگانی ۱۰۰٫۰۰۰ ریال – تجدید : ۵۰٫۰۰۰ ریال
 • پروانه وکالت و کارشناسی ۱۰۰٫۰۰۰ ریال – تجدید : ۵۰٫۰۰۰ ریال
 • سایر پروانه های کسب و کار ۱۰۰٫۰۰۰ ریال – تجدید : ۵۰٫۰۰۰ ریال
 

قراردادها :

 • برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری – در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشوند ۱۰٫۰۰۰ ریال
 • قرارداد وام یا اعطای تسهیلات – در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشوند ۱۰٫۰۰۰ ریال
 • قرارداد های انواع سپرده های سرمایه گذاری و … – در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشوند ۱۰٫۰۰۰ ریال
 • وکالت نامه های بانکی – در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشوند ۱۰٫۰۰۰ ریال
 • تقاضای صدور ضمانت نامه – در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشوند ۱۰٫۰۰۰ ریال
 • ضمانت نامه های صادره از طرف بانک – در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشوند ۱۰٫۰۰۰ ریال
 • تقاضای گشایش اعتبار اسنادی – در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشوند ۱۰٫۰۰۰ ریال
 

موارد عدم شمول مالیات حق تمبر :

همانگونه که می‌دانید وصف کلمه معافیت یا نرخ صفر یا غیر مشمول در قانون مالیات‌های مستقیم متفاوت است در این بخش قصد داریم به موارد عدم شمول بپردازیم پس موارد ذیل مشمول پرداخت مالیات حق تمبر نمی‌باشند به این معنی که اصلا داخل در مطالبه‌گری سازمان امور مالیاتی نیستند و فی نفسه وفق قانون از دایره شمول پرداخت مالیات حق تمبر خارج می‌باشند.
 • سرمایه اولیه و افزایش سرمایه اشخاص حقوقی که به طریقی غیر از شرکت تاسیس یا ثبت گردیده اند.
 • سرمایه اولیه و افزایش سرمایه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی از هرنوع موضوع مواد ۱۳۳ و تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم
 • سرمایه افزایش یافته ای که پیشتر مالیات آن پرداخته شده است (شرکت ها تا سقف سرمایه ای که مالیات آن را پرداخته اند در زمان کاهش و افزایش کمتر از آن سقف مشمول پرداخت مالیات نیستند)
آشنایی با مالیات حق تمبر

موارد معاف از پرداخت مالیات حق تمبر :

برای شرح این بخش بهتر است ابتدا مفهوم معافیت مالیاتی را بدانیم”خروج قانونی برخی منابع درآمدی و سرمایه ای از محل پرداخت مالیات به صورت موقت و غیر دائمی را معافیت می گویند.” با توجه به شرح فوق مصادیق معافیت از مالیات حق تمبر به شرح ذیل می باشد:
 1. موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد-ثبت شرکت در مناطق آزاد/مجوز فعالیت از سازمان منطقه آزاد، و بخشنامه ۱۳/۹۴/۲۰۰ مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۴
 2. موضوع بند (الف) ماده۱۱۱ قانون مالیات های مستقیم- تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده معاف از پرداخت مالیات است
 3. ماده ۹ قانون حمایت از شرت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات- سرمایه اولیه و افزایش سرمایه واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقردر پارکهای علم و فناوری
 4. ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و فرابورسی از طریق مطالبات حال شده سهام‌داران و آورده نقدی
 5. چنان چه افراد حقیقی به شیوه‌هایی به غیر از شرکت (ثبت در اداره ثبت شرکت ها)، مثلا از طریق تشکیل و تاسیس موسسات غیر انتفاعی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری احداث شده باشند، مکلف به پرداخت مالیات حق تمبر نخواهند بود و معاف از مالیات حق تمبر می باشند، نیستند.

جریمه عدم پرداخت مالیات حق تمبر :

در ماده ۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم جریمه عدم پرداخت مالیات حق تمبر ظرف مدت زمان ۲ ماه از تاریخ تاسیس شرکت یا ثبت افزایش سرمایه ثبتی معادل ۲ برابر مالیات متعلق می‌باشد. با استناد به رای شماره ۸۱۲۹/۴/۳۰ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۷۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، روز ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و روز پرداخت مالیات حق تمبر جزء مهلت مذکور در ماده ۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود. منظور از روز ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها تاریخ آگهی تاسیس می‌باشد.   آشنایی با مالیات حق تمبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may also like