ماده 181 قانون مالیات

ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۸۱ قانون مالیات : هدف ماده ۱۸۱

 برای بازرسی ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم از پرونده ها در محل شرکت در نظر گرفته اند که برخی آن را پلیس مالیاتی می نامند. هر چند که شاید این درست نباشد ولی ذهنیت ها در مواقع مختلف اینگونه بوده، در واقع ماده ۱۸۱ برای جلوگیری از ضایع شدن حق مودیان است چرا که در بازدید هایی که انجام می شود به وضوح مدارک و شواهد در اختیار بازرسین و حسابرسین امور مالیاتی قرار می گیرد، اینکه برخی تصور برخی بر این است که ماده ۱۸۱ پلیس مالیاتی است احتمالا دو حالت می تواند داشته باشد : یا مودی متخلف است و ترس از افشا دارد یا اینکه آگاهی کاملی در این زمینه ندارد.

ماده 181 قانون مالیات
ماده ۱۸۱ قانون مالیات
 

چگونگی بازرسی

حسابرسین و بازرسین مالیاتی که به صورت کاملا سر زده و بدون اطلاع قبلی به محل شرکت و یا واحد تولیدی شما حضور پیدا می کنند و درخواست ارائه شواهد و مدارک می شوند و معمولا دفاتر و اسناد مثبته را مورد بررسی قرار می دهند . در برخی مواقع از نرم افزار حسابداری هم ممکن است بازدید به عمل آید. بستگی به حجم کار و نحوه انجام تکالیف مالیاتی زمان حضور آنها متغیر است و گاهی اوقات نیاز است تا برای بررسی تکمیلی اسناد و مدارک شما را به اداره دارایی برای بررسی انتقال دهند که طبق قانون موظف اند تا حداکثر دو هفته دفاتر و اسناد را به شما ارجاع دهند.

مقاومت در برابر اجرای ماده ۱۸۱

در صورتی که بازرسین امور مالیاتی سرزده به محل شرکت شما حضور پیدا کنند و دفاتر و اسناد مدارکی که برای بازرسی طلب کنند و اقدامی از سمت شما انجام نشود بازرسین مالیاتی می توانند آنگونه که بخواهند برای شما تصمیم گیری کنند که این موارد معمولا جرائم بسیار سنگینی را می تواند داشته باشد پس بهتر آن است که نهایت همکاری با حسابرسین مالیاتی شود هر چند که در اظهارنامه یا دفاتر کتمان یا تخلفی دیگر روی داده است .

اصل ماده قانونی : قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۱۸۱

ماده ۱۸۱ – به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد. اداره ­امور­مالیاتی ذی‌ربط ­مکلف ­است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده ر­ا حداکثر ظرف مدت دو هفته ­به مودی عودت­ نماید. تبصره۱- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است. تبصره۲- چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود. تبصره۳- مودیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قراردهند. مودیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند. تبصره۴- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) مشترکا به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.    

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may also like