رفع اختلاف با ممیز کل

رفع اختلاف با ممیز کل موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م

رفع اختلاف با ممیز کل : رفع اختلاف با ممیز کل موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م، یکی از مهم‌ترین موضوعات در امور مالیاتی موضوع دادرسی مالیاتی مودیان مالیاتی می‌باشد که دارای نکات مهم و حساس بسیاری می‌باشد، که البته در نتیجه تجربه بسیار موارد مهم‌تر و کاربردی‌تر را می‌توان آموخت چرا که فرآیند دادرسی مالیاتی دو موضوع بسیار مهم دارد که فقط در فرآیند اجرا و تجربه آموخته و رشد می‌یابد،
  1. عرف‌های حاکم بر ادارات سازمان امور مالیاتی
  2.  مهارت‌های فردی چون فن بیان، مذاکره،لایحه نویسی و …
در این مقاله تلاش دارم تا شما را با موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم آشنا سازم تا بتوانید در مواردی که محقق است موضوعات خود را در همان مراجع اولیه منتج به نتیجه نموده و موفقیت مورد نظر را بدست آورید.  

مراجع رفع اختلاف مالیاتی

  در قانون مالیات‌ها از دو عبارت مراجع رفع اختلاف مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی صحبت شده است که باید گفت این دو مفهوم‌های متفاوت از یکدیگر بدین شرح دارند، مراجع رفع اختلاف مالیاتی طیفی گسترده است که هیات‌های رفع اختلاف مالیاتی بخش از آن می‌باشد، در حالی که هیات‌های رفع اختلاف مالیاتی دارای تشریفات شکلی تشکیل مختص به خود هستند در صورتی که در تمام مراجع حل اختلاف این آداب تشریفات به یک گونه نیست به عنوان مثال هیات رفع اختلاف بدوی ترتیبات تشکیلی متفاوت از شورای عالی مالیاتی دارد که پیشتر در مقالات اختصاصی آن‌ها به موضوع پرداخته شده است.  

اولین مرجع رفع اختلاف مالیاتی

ممیز کل موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم اولین مرجع حل اختلاف مالیاتی مودیان می‌باشد چرا که پس از صدور برگ تشخیص به مودیان، در صورتی که معترض باشند ترتیبات ارجاع پرونده به دبیرخانه هیات‌ها داده می‌شود اما پیش از ورود پرونده به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی موارد اختلاف توسط مودی و ممیز کل مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از آن مسیر ارجاع پرونده به هیات یا برگشت به حوزه رسیدگی مشخص می‌گردد. در نتیجه اولین مرجع حل اختلاف مالیاتی ممیز کل موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم می باشد.  

ممیز کل موضوع ماده ۲۳۸ق.م.م

پس از صدور برگ تشخیص مودیان مالیاتی ظرف ۳۰ روز می‌توانند به برگ مالیاتی (در قانون موقت ارزش افزوده مهلت اعتراض ۲۰ روز بود اما در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ۱۴۰۰ مهلت اعتراض به ۳۰ روز تغییر یافته است) صادره اعتراض نمایند، در صورتی که مودی به برگ تشخیص اعتراض نماید پرونده جهت حل اختلاف به ممیز مالیاتی ارجاع می‌گردد و ممیز محترم موظف به رسیدگی مجدد به پرونده و بررسی اسناد و مدارک و دفاعیات مودی می‌باشد تا بتواند نسبت به موضوع مطروحه تعیین تکلیف نماید. از تاریخ ارجاع پرونده به ممیز کل ۳۰ روز مهلت زمان دارد تا نسبت به توافق یا عدم توافق پرونده با مودی به اجماع برسد و در صورتی که خارج از این موعد توافق یا نظری داده شود فاقد اعتبار است، در نتیجه در مدت ۳۰ روز وضعیت پرونده مشخص می‌گردد. در جلسه با ممیز کل ۲ حالت کلی وجود دارد که به شرح ذیل می‌باشد :
  • مودی اسناد و مدارک خود را ارائه می نماید و ممیز کل مستندات مودی را پذیرفته و مالیات مودی تعدیل می‌گردد.
  • مودی اسناد و مدارک خود را ارائه می نماید و ممیز کل مستندات مودی را نپذیرفته و مالیات مودی تعدیل نمی‌گردد.
در هر دو حالت فوق حتی در موارد تعدیل پرونده با توجه به خواسته مودی دو مسیر مجزا پیدا می‌کند یعنی یا توافق می‌کند و پرونده مجدد به ممیز رسیدگی ارجاع می‌گردد یا توافق نکرده و پرونده جهت اقدامات لازم به دبیر خانه هیات‌های حل اختلاف مالیاتی ارسال می‌گردد.  

چند نکته در خصوص جلسه با ممیز کل

  1. از آن جایی که ممیز کل یک مرجع حل اختلاف مالیاتی است در صورتی که شما وکیل مودی هستید باید اقدام به ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ ق.م.م نمائید.
  2. ممیز کل موظف است مطابق ماده ۲۳۸ق.م.م به بررسی پرونده شما پرداخته و با شما به توافق یا عدم توافق برسد در نتیجه شما مکلف به پذیرش قطعی صحبت‌های ایشان نمی‌باشید و با توجه به وضعیت پرونده می توانید توافق یا اعتراض داشته باشید.
  3. طبق قانون ممیز کل می تواند در مواردی که تعرض مالیاتی وجود دارد نسبت به رفع تعرض مالیاتی اظهار نظر نماید و محدودیت متداول که ادعا می‌شود بیشتر از ۷۰-۸۰ درصد در کاهش اختیار ندارند خلاف قانون است و دامنه اختیارات آن ها محدود نشده است و موطوف به مستندات و دفاعیات شما می‌باشد.
  4. اظهارنظر ممیز کل خارج از مهلت زمان ۳۰ روز فاقد وجاهت قانونی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may also like