تغییرات مهم ارزش افزوده

تغییرات مهم ارزش افزوده

تغییرات مهم ارزش افزوده : در سال ۱۴۰۰ یکی از بزرگترین رخدادهای مالیاتی تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده بوده است که با خود تغییرات اساسی داشته است در یک رشته مقاله تلاش داریم تا تغییرات رخ داده در قانون جدید با قانون موقت را بررسی نمائیم چرا که برای فعالان حوزه مالی دانستن هر دو برهه مهم مالیات بر ارزش افزوده بسیار مهم و کاربردی است.  

عرضه :

 
 • قانون جدید بند الف ماده ۱ : واگذاری کالا یا ارائه خدمات به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی است.
 • قانون قدیم ماده ۴ : عرضه کالا در این قانون ، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله می‌باشد.
 • قانون قدیم ماده ۵ : ارائه خدمت در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصل ۹ ، انجام خدمت برای غیر در قبال ما به ازاء است.
 

واردات :

 
 • قانون جدید بند ب ماده ۱ : ورود کالا یا خدمات از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه را واردات می‌گویند.
 • قانون قدیم ماده ۶ : منظور از واردات در قانون قدیم، ورود کالا یا خدمات از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور است.
 

صادرات :

 
 • قانون جدید بند پ ماده ۱ : صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور؛ را صادرات می‌گویند.
 • قانون قدیم ماده ۷ : در این قانون، صدور کالا یا خدمات به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به منزله صادرات است.
 

مالیات بر ارزش افزوده :

 
 • قانون جدید بند ج ماده ۱ : مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین می‌باشد.
 • قانون قدیم ماده ۳ : ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها وخدمات عرضه یا ارائه شده با ارزش کالاها وخدمات خریداری یا تحصیل شده است که در یک دوره معین صورت می‌پذیرد.
 

عوارض :

 
 • قانون جدید بند چ ماده ۱ : مبالغی که به موجب این قانون به‌همراه مالیات برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وضع می‌گردد. در این قانون، هرجا منظور قانون‌گذار، نوع دیگری از عوارض بوده، به صراحت بیان شده است؛ مانند عوارض واحدهای آلایندگی و عوارض‌ سالانه خودرو
 • قانون قدیم ماده ۲ : منظور از مالیات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم ونهم، مالیات بر ارزش افزوده است که البته این تعریف نواقصی داشت و در قانون جدید بهتر بیان گردیده است.
 

مودی :

 
 • قانون جدید بند ح ماده ۱ : شخص حقیقی یا حقوقی است که به عرضه کالا، ارائه خـدمات، واردات یا صـادرات مبادرت نماید.
 • قانون قدیم ماده ۸ : شخص حقیقی یا حقوقی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات وصادرات آن‌ها اقدام می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
 

دوره مالیاتی :

 
 • قانون جدید بند خ ماده ۱ : دوره مالیاتی در هر ۳ ماه می‌باشد و مطابق با فصول سال شمسی است.
 • قانون جدید ماده ۱۹ : وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان ۲ یا ۱ ‌ماهه مشخص نماید؛ مشروط بر آن که تغییرات مذکور حداقل ۳ ‌ماه قبل از آغاز دوره مالیاتی، از طریق سامانه مؤدیان، پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی و حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اطلاع‌رسانی عمومی گردد.
 • تبصره ‌- در مواردی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی است، ‏زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط، یک دوره مالیاتی تلقی می‌گردد.‏
 • قانون قدیم ماده ۱۰ : هر سال شمسی به ۴ دوره مالیاتی ۳ ماهه، تقسیم می‌شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مودی در خلال ۱ دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مودی طی دوره مربوطه ۱ دوره مالیاتی تلقی می‌گردد. وزیر امور اقتصادی ودارائی مجاز است با پیشنهاد سازمان مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مودیان ۲ یا ۱ ماهه تعیین نماید.
 

عرضه :

 
 • قانون جدید ماده ۲ : عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آن‌ها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات ‏این قانون می‌باشد.‏
 • قانون قدیم ماده ۱ : عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است.
 

عرضه به خود :

 
 • قانون جدید تبصره ۱ ماده ۲ : کالاها و خدمات مشمول موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده که توسط مؤدیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تولید می‌گردد، در صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کالا به خود محسوب می‌گردد و مشمول مالیات و عوارض خواهد شد. در صورتی‌که عرضه کالا به خود برای استفاده شغلی باشد مشمول مالیات و عوارض نخواهد بود.
 • قانون قدیم تبصره ماده ۴ : کالاهای موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده که توسط مودی خریداری، تحصیل یا تولید می‌گردد در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارائی در دفاتر ثبت شود یا برای مصارف شخصی برداشت گردد، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may also like