نرم افزارهای تحت وب یا تحت ویندور نرم افزارهای کاربردی حسابداری : همواره استفاده از تکنولوژی های کار آمد و