دریافت ریز محاسبات از دارایی

مراحل دریافت ریز محاسبات خود از اداره دارایی

دریافت ریز محاسبات از دارایی : برگه تشخیص مالیات یکی از اوراق مهم مالیاتی است که در سازمان امور مالیاتی صادر می‌شود و بیانگر نظر و محاسبات سازمان امور مالیاتی درباره میزان و نوع مالیاتی است که از مودی (مالیات دهنده) مطالبه می‌شود. مودی در صورت داشتن اعتراض می‌تواند ظرف مهلت سی روز به این برگه اعتراض کند و در صورتی که اعتراض نکند برگ قطعی صادر خواهد شد. پیش از بررسی این برگ که از اوراق مالیاتی محسوب می‌شود، توضیح مختصری درباره اظهارنامه مالیاتی ارائه می‌شود: اظهارنامه مالیاتی یک اعلامیه مالی است که برابر فرم‌های قانونی، به وسیله مالیات‌دهنده به سازمان امور مالیاتی داده می‌شود و بیانگر وضعیت دارایی، دیون، درآمدها و هزینه‌های مالیات دهنده در یک دوره مالی مشخص (مثلا در یک سال مالی) یا در مورد یک معامله یا موضوع مالیاتی مشخص (مانند مالیات نقل و انتقال املاک یا مالیات بر ارث) می‌باشد. مودی مالیاتی وظیفه دارد، اظهارنامه مالیات بر عملکرد که یکی از انواع اظهارنامه‌های مالیاتی می‌باشد را پس از تنظیم (بر اساس دفاتر و اسناد خود) به سازمان امور مالیاتی تسلیم نماید. عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد، پیامدهای سنگینی به دنبال دارد. شرکت‌ها پس از پایان عملیات مالی و ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد در زمان مقرر یعنی ۳۱ تیرماه، (شرکت‌های با سال مالی منتهی به پایان اسفند) بایستی در بازه زمانی یک ساله منتظر دعوت سازمان امور مالیاتی جهت رسیدگی به مالیات و در نهایت صدور برگ تشخیص باشند. سازمان امور مالیاتی در بازه یک ساله از زمان ارسال اظهارنامه زمانی را برای رسیدگی تعیین می‌کند. پس از انجام عملیات رسیدگی، ممیز رسیدگی اقدام به صدور برگ تشخیص می‌کند، که برگ تشخیص معمولاً در سه مورد صادر می گردد:
  1. برگ تشخیص مالیات عملکرد
  2. برگ تشخیص مالیات حقوق
  3. برگ تشخیص مالیات تکلیفی (برگ مطالبه مالیات تکلیفی)
طبق ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت­‌های مربوط و‌ درآمدهای حاصل از آن به ­طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضا‌کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ ‌تشخیص به ­طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هرجهت خواهند بود و در صورت استعلام مودی از نحوه‌ تشخیص مالیات مکلف­‌اند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این‌خصوص بخواهد به او بدهند. گروه رسیدگی مالیاتی، با مقایسه درآمدهای ابرازی در اظهارنامه با گزارشات صورت معاملات فصلی (ماده ۱۶۹ مکرر) و اطلاعیه‌های این گزارشات، با مبنا قرار دادن مغایرت‌های موجود ، اقدام به محاسبه مالیات عملکرد و جریمه‌های آن می‌کند. گزارش موضوع ماده ۲۳۷ یا فرم ۳۸ سازمان گزارشی است، که در آن ممیز مالیاتی به تفصیل اشاره کرده که برگ تشخیصی که برای مودی صادر کرده و طی آن درآمد مشمول و مالیات مشخص شده چگونه محاسبه شده است؟ این موضوع را اکثر مودی‌های مالیاتی نمی‌دانند و اصلا با آن آشنا نیستند. طبق قانون، سازمان پذیرفته به مودی در قالب موضوع ماده ۲۳۷ کاملا توضیح دهد که مالیات چگونه تشخیص داده شده و چه فرآیندی داشته است؟ منظور از فرآیند، فرآیند محاسباتی است، پس مودیان بعد از گرفتن برگ تشخیص، در صورتی که به مالیات اعتراض دارند، اولین کاری که باید بکنند دریافت گزارش رسیدگی موضوع ماده ۲۳۷ یا فرم ۳۸ سازمان است. تا با توجه به آن فرم و مطالعه مواردی که ممیز در آن تصریح کرده و نحوه رسیدگی ببینند آیا پرونده قابلیت اعتراض دارد یا نه؟ و اگر دارد چگونه و از چه مواردی تا مالیات را کم کرد. بیشتر مودیان، بدون هیچ بررسی، صرفا به امضاء و درج نام و سمت خود در برگه اقدام کرده، درصورتی که طبق ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات، ممیز مالیاتی مکلف است تا جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی اعلام نماید و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهد. طبق ماده ۲۳۸ این قانون، در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مودی ابلاغ می‌شود، چنان‌چه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل ‌تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف ‌است، پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف‌ مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد، به موضوع ‌رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای ‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست‌، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به ‌امضای مسئول مربوط و مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس‌ و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید. دریافت ریز محاسبات از دارایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may also like